Home SPORTS پپ گواردیولا: از نگاه مردم وقتی برنده ایم نابغه ایم و وقتی می بازیم، باید اخراج شویم

پپ گواردیولا: از نگاه مردم وقتی برنده ایم نابغه ایم و وقتی می بازیم، باید اخراج شویم

0
پپ گواردیولا: از نگاه مردم وقتی برنده ایم نابغه ایم و وقتی می بازیم، باید اخراج شویم

این یک بازی حذفی نیست. فقط سه امتیاز دیگر است. این بازی به دلیل کیفیت رقیب مهم است اما بازی های زیاد دیگری در پیش است و ما تلاش می کنیم تا بازی های خود را ببریم. بودن در اولدترافورد و اتحاد با حضور هواداران، بسیار بهتر است. کم کم درهای استادیوم ها در…