Home SPORTS محمود فکری چگونه از قله پایین آمد؟ | فاصله عشق و نفرت، عرش و فرش در فوتبال!

محمود فکری چگونه از قله پایین آمد؟ | فاصله عشق و نفرت، عرش و فرش در فوتبال!

0
محمود فکری چگونه از قله پایین آمد؟ | فاصله عشق و نفرت، عرش و فرش در فوتبال!

حیف و افسوس که یک سرمایه دیگر هم سوخت. به گزارش طرفداری، برای رسیدن به هر چیزی باید بهایی داد. بهایی که گاهی برگشت پذیر نیست. بدون هیچ تردیدی دنیای فوتبالی ها با آدم های عادی زمین تا آسمان فرق دارد. در دنیای واقعی الگوها تعریف دیگری دارند ولی در…