Home SPORTS مجلس باز هم نفهمید به چه چیزی رای داده/اقدام سخت در برابر برجام،دنیا را علیه ایران متحد می کند

مجلس باز هم نفهمید به چه چیزی رای داده/اقدام سخت در برابر برجام،دنیا را علیه ایران متحد می کند

0
مجلس باز هم نفهمید به چه چیزی رای داده/اقدام سخت در برابر برجام،دنیا را علیه ایران متحد می کند

به نظر میرسد اختلافات اخیر بر سر توافق ایران و آژانس همچنان باید بر همان بستر رقابتهای جناحی و تلاش برای ابزارسازی از بحث هستهای در این رقابتها تفسیر شود. مجلس با موضع دیروز خود نشان داد که حتی به قانون مصوب خود نیز اشراف کافی ندارد و هنوز حداقل در…