فرمول یک | تمرین فرناندو آلونسو با خودروی معروف رنو R25

فرناندو آلونسو با خودرویی که او را برای اولین بار قهرمان فرمول یک کرد، تمرین کرد.

Related Articles

مخفیکاری کاخ سفید درباره ترامپ لو رفت

بر اساس این گزارش، مشخص نیست که وی از چه واکسنی...

مخفیکاری کاخ سفید درباره ترامپ لو رفت

بر اساس این گزارش، مشخص نیست که وی از...

صیادمنش: مربی زوریا مانند شفر از من مراقبت می کند

اللهیار صیادمنش، ستاره جوان ایرانی تیم زوریا این هفتهها...