Home SPORTS صیادمنش: مربی زوریا مانند شفر از من مراقبت می کند

صیادمنش: مربی زوریا مانند شفر از من مراقبت می کند

0
صیادمنش: مربی زوریا مانند شفر از من مراقبت می کند

اللهیار صیادمنش، ستاره جوان ایرانی تیم زوریا این هفتهها با عملکرد خوب خود توانسته مورد تمجید رسانهها قرار گیرد. به گزارش طرفداری و به نقل از سایت ملیت، این هفته زوریا توانست شاختاردونتسک را در خانه خود شکست دهد که بازیکن ایرانی پاس گل زیبایی داد که…