Home SPORTS شهرخودرو باز هم تهدید شد؛ نماینده بدهکار مشهد نه زمین تمرین دارد نه محل بازی!

شهرخودرو باز هم تهدید شد؛ نماینده بدهکار مشهد نه زمین تمرین دارد نه محل بازی!

0
شهرخودرو باز هم تهدید شد؛ نماینده بدهکار مشهد نه زمین تمرین دارد نه محل بازی!

فرهاد حمیداوی تیم شهر خودرو را به امان خدا رها کرده اما از حق رای خود در مجمع استفاده می کند! دو روز پس از آن که حمیداوی در مجمع فدراسیون شرکت کرد، از مشهد خبر آمد این باشگاه اگر تا پنجشنبه بدهی 500 میلیون تومانی اش را نپردازد، نه محل تمرین دارد و نه…