Home SPORTS روزهای سخت یاغی های سیرجان؛ حقیقی و ابراهیمی 8 صبح تمرین می کنند!

روزهای سخت یاغی های سیرجان؛ حقیقی و ابراهیمی 8 صبح تمرین می کنند!

0
روزهای سخت یاغی های سیرجان؛ حقیقی و ابراهیمی 8 صبح تمرین می کنند!

به گزارش طرفداری، اگر قرار بود در هفته های ابتدایی لیگ نسبت به بررسی وضعیت هر کدام از بازیکنان مهم در نیم فصل دوم می پرداختیم قطعا ذره ای تصور نمی کردیم دو ستاره تیم گل گهر سیرجان یعنی علیرضا حقیقی و علیرضا ابراهیمی روزهای ابتدایی نیم فصل دوم لیگ را…