حمله کیهان به مهرعلیزاده / رئیسی هم مجتهد است،هم دکتر

کیهان نوشت:آقای مهرعلیزاده بهگونهای محسوس و البته سخیف و ناشیانه که با اعتراض شدید و تمسخر برخی از اصلاحطلبان همحزبی ایشان نیز قرار گرفت، سعی میکرد ناتوانی خود در تبیین ابتداییترین و پیش پا افتادهترین مسائل را با دروغهای شاخدار جبران کند و با اهانت و…

Related Articles

همسر ابراهیم رئیسی هشدار داد

جمیله علمالهدی در همایش هواداران آیت الله رییسی در ورزشگاه شهید...

همسر ابراهیم رئیسی هشدار داد

جمیله علمالهدی در همایش هواداران آیت الله رییسی در...

بمب خبری عضو جبهه پایداری با هشتگ زاکانی

، قاسم روانبخش در توئیتی نوشت: بمب خبری در...

سرمربی بحرین: هنوز از شکست برابر ایران ناراحت هستیم

هولیو سوزا سرمربی تیم ملی بحرین در خصوص شکست...