Home SPORTS بابک مرادی جریمه می شود؟

بابک مرادی جریمه می شود؟

0
بابک مرادی جریمه می شود؟

بحران ویروس کرونا که در اولین روزهای سال ۱۴۰۰ گریبان استقلالیها را گرفت هنوز بهطور کامل از این تیم خارج نشده است. در همین مسابقه گذشته با پیکان یکی، دو بازیکن به خاطر عدم حضور در تمرینات نتوانستند بهطور کامل در اختیار تیم باشند و از طرف دیگر بابک…